Mensendieck Utrecht

Mensendieckpraktijk Centrum/Wittevrouwen

Mensendieck Utrecht J. M.   P L A S M A N
Mensendieck Utrecht
<b>Oefentherapie <a href="http://www.mensendieckutrecht.eu/">Mensendieck Utrecht</a> praktijk Centrum/Wittevrouwen, mensendiek, VVOCM, therapie, beweging, klachten, hoofdpijnklachten, spanningsklachten, ademklachten, rugklachten, nekklachten, schouderklachten, armklachten, heupklachten, bekkenklachten, knieklachten, voetklachten, houdingsklachten, houdingsafwijking, bewegingsklachten, bewegingsafwijking, verbetering motoriek, bedrijfsoefentherapie, sportoefentherapie, RSI klachten KANS, incontinentie, preventie, houding, musici, muziek, instrument, zanger, ademhaling, psychosomatiek, oefentherapeut</b>
W I T T E V R O U W E N S I N G E L   4 7  -  3572   C A   U T R E C H T  -  T E L E F O O N   0 3 0 - 2 7 3 2 9 7 8